Προκλινική Έρευνα

Έρευνα

Προκλινική Έρευνα

Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική συνεργάζεται με το Ερευνητικό Καρδιαγγειακό Ινστιτούτο στο πεδίο της έρευνας σε ζωικά πρότυπα

Ερευνητικό Καρδιαγγειακό Ινστιτούτο

elGreek